Kentän hoito-ohjeet

Kentän harjaus

Kentän harjaus aloitetaan rajojen ulkopuolelta aidan vierestä ja harjataan spiraalinomaisesti edeten kohden kentän keskiosaa ja lopuksi takaisin ulos kentältä. Harjat ripustetaan telineeseen ja puhdistetaan mahdollisista risuista ja roskista.

Rajojen harjaus

Rajat harjataan aina vuoron lopussa; myös nelinpelirajat.

Kentän kastelu

Kentän kunnon kannalta on tärkeää, että kenttä kastellaan poutapäivinä aina vuoron lopussa. Vesisuihku on hyvä suunnata kentälle kaarena, jolloin vesisuihku jakautuu tasaisest kasteltavalle alueelle. Suomenlinnalle on tyypillistä, että vedenpaine vaihtelee. Kun paine laskee, suunnatkaa vesisuihku kentän reunoille, sillä epätasainen vesisuihku roiskii myös massaa pienessä määrin sivuille ja kentän tasaisuus kärsii.


Yleistä

Pelin tiimellyksessä kenttään syntyvät kolot tulee paikata välittömästi. Samoin kentälle tippuneet oksat ja lehdet on hyvä poistaa kentältä. Ja varatkaa vuoronne lopussa riittävästi aikaa, jotta saatte kentän huoltotoimet tehtyä. Kunkin vastuulla on kentän kaikinpuolinen hoito, sillä varsinaista kentän hoitohenkilökuntaa ei seuralla ole, vaan kaikki hoidetaan talkootyöllä.

Mikäli kenttään ilmestyy ongelmia, ottakaa yhteyttä:

heikki.laherma@gmail.com